Välkommen till Fastco, fastighets- och byggkonsult.

Vi erbjuder konsulttjänster med hög kvalitet och personlig service

Med över 28 års erfarenhet från byggbranschen, både från privat och offentlig sektor så kan jag erbjuda  kvalificerade konsulttjänster inom ett brett område. Vid större projekt, eller vid behov så samarbetar jag med kvalificerade partners.

Jag är certifierad Kontrollansvarig KA med högsta behörighetsnivå K.

Vi gör bygglovhandlingar,  beskrivningar och brandskyddsdokumentationer. 

Om ni behöver konsultstöd i er fastighetsförvaltning, ex.vis projektledning vid ombyggnader,  underhållsplaner, få igång eller utveckla ert systematiska brandskyddsarbete eller upprätta  utrymningplaner, så erbjuder vi ett lokalt alternativ med personlig service. 

Jag bistår även vid lantmäteriärenden och erbjuder rådgivning vid detaljplane- och övriga bestämmelser som reglerar byggandet, även strandnära.

Jörgen Granberg, Kontrollansvarig "KA" enligt plan- och bygglagen

 Certifikat av RISE SC0366-14,  högsta behörighetsnivå K – projekt av komplicerad art.

Bland mina utförda uppdrag finns bl.a nybyggnation av Biltemas varuhus i Bollnäs och Hudiksvall,  lokaler, flerbostadshus, prefabricerade och platsbygda småhus.

Jag tar åt mej uppdrag i hela mellansverige.  Företaget har kontor i Bollnäs och Sandviken. 

Välkomna att kontakta mej för en gratis offert eller ett kostnadsfritt möte. 

Jörgen Granberg, ägare & byggkonsult

Fastco AB, Jörgen Granberg

TEL: 073 – 270 68 90