Välkommen till Fastco, fastighets- och byggkonsult.

Vi erbjuder konsult tjänster inom områdena

Kontrollansvar,  bygglov & tekniska beskrivningar,  brandskyddsdokumentation,           tillgänglighetskrav och energiberäkningar.

Fastighetsförvaltning, projektledning, underhållsplaner, teknisk rådgivning, förfrågningsunderlag.

Fastighets- och lantmäteriärenden, fastighetsutveckling i mindre projekt.

Med 28 års erfarenhet från byggbranschen, både från privat och offentlig sektor kan jag erbjuda  kvalificerade tjänster inom ett brett område. Vid större projekt, eller vid behov samarbetar jag med kvalificerade partners.

Jörgen Granberg, Kontrollansvarig "KA" enligt plan- och bygglagen

 Certifikat av RISE SC0366-14,  högsta behörighetsnivå K – projekt av komplicerad art.

Bland mina utförda uppdrag finns bl.a nybyggnation av Biltemas varuhus i Bollnäs och Hudiksvall,  lokaler, flerbostadshus, prefabricerade och platsbygda småhus.

Jag tar åt mej uppdrag i hela mellansverige.  Företaget har kontor i Bollnäs och Sandviken. 

Välkomna att kontakta mej för en gratis offert eller ett kostnadsfritt möte. 

Jörgen Granberg, ägare & byggkonsult

Fastco AB, Jörgen Granberg

TEL: 073 – 270 68 90