Kontrollansvarig ”KA” enligt plan- och bygglagen

Med 25 års erfarenhet i byggbranchen, och från kommunal lovhandläggning kan jag hjälpa er genom byggprocessen.

Jag har certififikat med högsta behörighetsnivå K,  projekt av komplicerad art.  KA uppdrag utförs i hela mellansverige.

Bland mina senaste större uppdrag kan nämnas Biltemas nya varuhus i Bollnäs och Hudiksvall.

Jag arbetar även med en- och flerbostadshus, prefabricerade eller platsbygda och alla typer av lokaler.

Jag erbjuder ett fast pris eller på löpande räkning, beroende på projekt och omfattning.   Välkommen att kontakta mej.